VCA certificering, advies en begeleiding

Begeleiding behalen VCA certificaat

SQE-Zuid begeleidt bedrijven bij het halen van een VCA certificaat. Het maakt niet uit of het gaat om VCA, VCA* of VCA-P.

SQE-Zuid zorgt ervoor dat uw bedrijf aan alle VCA eisen voldoet én dat de certificatie vloeiend verloopt. Zodat u snel in het bezit bent van uw VCA certificaat.

U kunt tijdens het gehele certificeringstraject op de ondersteuning van SQE-Zuid rekenen, van begin tot eind. Eerst stellen we samen vast welk certificatieniveau voor u van toepassing is en in hoeverre u al aan de VCA eisen voldoet. Aan de hand daarvan gaan wij aan de slag. SQE-Zuid helpt u met;

  • vertalen VCA-norm naar uw organisatie
  • VCA training en voorlichting medewerkers
  • Risico inventarisatie & evaluatie (RI&E)
  • opstellen VCA handboek met procesbeschrijvingen, protocollen en procedures
  • vaststellen doelen en implementatie VCA norm
  • interne audit voorafgaand aan daadwerkelijke VCA certificering
  • communicatie met certificerende instantie
  • bijwonen certificeringsaudit voor VCA certificaat

Hulp nodig bij uw VCA certificering?

In een persoonlijk gesprek lichten wij graag toe wat wij voor u kunnen betekenen.

Bel SQE-Zuid voor een vrijblijvende afspraak: 06 – 55 37 86 48 of stuur een e-mail